Poradnictwo zawodowe to proces, który pomaga klientowi w lepszym zrozumieniu siebie w kontekście środowiska pracy.

Psycholog biorąc pod uwagę kwalifikacje, umiejętności, predyspozycje osobowe oraz zainteresowania - ułatwia wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej. Rozmowa doradcza uzupełniona jest wynikami uzyskanymi z testów psychologicznych. Celem porady jest udzielenie wsparcia osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji na rynku pracy , związanej z wyborem zawodu lub poszukiwaniem zatrudnienia. Ostatnim etapem jest pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.