Przygotowujemy psychologiczne opinie powypadkowe określające skutki doznanego urazu bądź wypadku.

Potwierdzone badaniami szkody psychiczne i emocjonalne mogą być podstawą w procesie uzyskiwania odszkodowania. Ocena uwzględnia również wtórne deficyty poznawcze i zaburzenia organiczne powstałe w wyniku zdarzenia. Psychologiczna opinia powypadkowa mimo, iż nie jest opinią biegłego ,może być wykorzystana w procesie sądowym.

O czym należy pamiętać przed badaniem: