Badanie psychologiczne kierowcy poruszającego się samochodem kat. B w ramach obowiązków służbowych.

O czym należy pamiętać przed badaniem:


Badanie obejmuje także sprawdzenie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie tzw. badanie w ciemni.

Orzeczenie psychologiczne wydawane jest bezpośrednio po zakończonym badaniu. Szanując czas swoich klientów - przeprowadzamy badanie w optymalnym czasie.