Badanie polega na sprawdzeniu widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie w ciemni kabinowej.

Mierzony jest czas dostosowania się wzroku do ciemności po krótkotrwałym olśnieniu impulsem świetlnym. Celem badania jest weryfikacja predyspozycji percepcyjnych badanego, niezbędnych do prowadzenia pojazdu po zmierzchu zwłaszcza na trasach słabo oświetlonych lub ruchliwych.

O czym należy pamiętać przed badaniem: